Furioso.sk

MOTEŠICE
Slivnická 87
913 26 Motešice
e-mail: furioso@furioso.sk
tel.: +421 903 722 330  / +421 911 909 660

CETUNA
e-mail: furioso@furioso.sk
tel.: +421 903 722 330

JAZDECKÝ AREÁL ČIERNA VODA – JK ELÁN
Pezinská ul. 901/5
900 25 Chorvátsky Grob
e-mail: info@hotelagatka.skfurioso@furioso.sk

tel.: +421 903 722 330  / +421 911 909 550

Žrebčín Motešice

Jazdecký areál Čierna Voda - JK Elán