Furioso.sk

Športový klub

Športový klub TJ Žrebčín Motešice patrí medzi najvýznamnejšie a najpočetnejšie jazdecké kluby, ktoré fungujú v rámci Slovenskej jazdeckej federácie.

Členovia nášho klubu nás reprezentujú na národných aj medzinárodných podujatiach v drezúre, skokoch a všestrannej spôsobilosti. Pomáhajú a podieľajú sa na organizácii pretekov a ostatných športových podujatí, ktoré v žrebčíne organizujeme.

Chcete sa stať členom nášho klubu? Kontaktujte nás.

0903 722 330 alebo furioso@furioso.sk